Lucky 7 (Free Membership Promo)

Kamay-ari, #JuneTastic ang ating mga pa-promo ngayong buwan ng Hunyo!

Free Initial Membership Investment para sa 7 lucky new members every week!

All types of membership ito! Regular Membership at Associate Membership (savers & LabCoop)!

Ano pang inantay mo kamay-ari, i Refer na ang iyong kapamilya, kapitbahay, katrabaho at kaibigan sa Kooperatiba!

Para mag-apply tumawag lang sa ating Membership Services Department: (Globe) 0966-3551536, (Smart) 0969-2534225, 8997-2974 / 7369-7890/ 8997-3051 or 8475-0044 local 100 o i-tap/click itong link: http://join.barangkacoop.com.

#JuneTastic, #LuckySevenPromo #BCCPartnerProviderProtector

Share this post:

Facebook
Twitter
Email

Social Media

Most Popular

Related Posts

BEELab Promo

Kamay-ari, isali na ang inyong mga anak ng walang binabayarang Initial Investment!

Related Posts

I WANT TO CHECK OUT THE FIXED DEPOSIT PRODUCTS.

I WANT TO CHECK OUT THE LOAN PRODUCTS.

WHERE TO FIND BCC OFFICES?

HELP & SUPPORT

How may we help you?

HELP & SUPPORT

How may we help you?

We use cookies to improve your experience on our site. By agreeing to our privacy policy our cookies will be saved on your device.