Birthday Promo (BCC MIGS June Celebrants)

Kamay-ari, ngayong buwan ba ng Hunyo ang Birthday mo? Sali na para sa #JuneTastic na Birthday Promo!

Kung ikaw ka-MIGS ay magdiriwang ng iyong kaarawan ngayon buwan ng Hunyo, ikaw ay maaaring makakatanggap ng Php 500 worth of mini mart grocery! Paano? Mag-apply ng Php 30,000.00 BFF o equal loan ngayong buwan ng Hunyo!

Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa ating Loan Department: 0977 697 5181, 0917 923 4599 or at 0943 705 9316 o i-tap/click itong link: http://join.barangkacoop.com.

#Junetastic #BirthdayPromo #BCCPartnerProviderProtector

Share this post:

Facebook
Twitter
Email

Social Media

Most Popular

Related Posts

BEELab Promo

Kamay-ari, isali na ang inyong mga anak ng walang binabayarang Initial Investment!

Related Posts

I WANT TO CHECK OUT THE FIXED DEPOSIT PRODUCTS.

I WANT TO CHECK OUT THE LOAN PRODUCTS.

WHERE TO FIND BCC OFFICES?

HELP & SUPPORT

How may we help you?

HELP & SUPPORT

How may we help you?

We use cookies to improve your experience on our site. By agreeing to our privacy policy our cookies will be saved on your device.