Releasing of 2020 BCC Dividend and Patronage Refund

Ngayong ECQ season 2, huwag mangamba! sama sama at patuloy pa rin tayo mga ka-MIGS na haharapin ang mga pagsubok!

Ipinapabatid ng pamunuan ng BCC para sa mga Ka-MIGS na:

  1. Ang cash portion ng ating 2020 BCC Dividend and Patronage Refund ay i-cre-credit na sa March 31, 2021. Makakatanggap ng text message ang bawat BCC MIGS kapag ito ay nacredit na sa ating MIGS ATM card.
  2. Ikaw ay may FREE COVID-19 Insurance Coverage ng isang taon o mula March 31, 2021 hanggang March 30, 2022.

Stay safe and Spend Wisely Kamay-Ari!

Share this post:

Facebook
Twitter
Email

Social Media

Most Popular

Related Posts

BEELab Promo

Kamay-ari, isali na ang inyong mga anak ng walang binabayarang Initial Investment!

Related Posts

I WANT TO CHECK OUT THE FIXED DEPOSIT PRODUCTS.

I WANT TO CHECK OUT THE LOAN PRODUCTS.

WHERE TO FIND BCC OFFICES?

HELP & SUPPORT

How may we help you?

HELP & SUPPORT

How may we help you?

We use cookies to improve your experience on our site. By agreeing to our privacy policy our cookies will be saved on your device.